BMI

Czym jest BMI?

BMI (Body Mass Index), czyli indeks masy ciała, to wskaźnik, który służy do oceny stosunku masy ciała do wzrostu. Jest to powszechnie stosowany sposób określania, czy dana osoba ma prawidłową masę ciała, jest niedowagą, nadwagą czy otyłością.

Jak liczymy BMI?

Obliczenie BMI polega na podzieleniu masy ciała danej osoby (w kilogramach) przez jej wzrost (w metrach), podniesiony do potęgi.

Kalkulator BMI

Brzmi to nieco skomplikowanie prawda? Zamiast obliczać ręcznie, możesz skorzystać z dostępnego poniżej kalkulatora, który wykona za nas wszystkie skomplikowane operacje. Wystarczy wpisać odpowiednie dane, a kalkulator zrobi resztę.

Wzrost
cm.
Wpisz wartość pomiędzy 125, a 225
Waga
kg.
Wpisz wartość pomiędzy 10, a 500
Wzrost
ft.
in.
Wpisz wartość pomiędzy 4.2, a 7.3
Waga
lb.
st.
Wpisz wartość pomiędzy 22.0, a 1000.0.
Oblicz BMI

Przedziały BMI

Sam wynik nie za dużo nam mówi, to po prostu liczba. Sytuacja staje się jasna, jeśli ją porównamy z ogólną skalą. Skala ta prezentuje przedziały oraz odpowiednio przyporządkowany im stan, dlatego w prosty sposób powinniśmy dopasować swoją liczbę do pasującego przedziału:

  • < 16,0 – wygłodzenie
  • 16,1 – 16,9 – wychudzenie
  • 17,0 – 18,4 – niedowaga
  • 18,5 – 24,9 – wartość prawidłowa
  • 25,0 – 29,9 – nadwaga
  • 30,0 – 34,9 – I stopień otyłości
  • 35,0 – 39,9 – II stopień otyłości
  • > 40,0 – III stopień otyłości

Wiarygodność BMI

Warto jednak pamiętać, że BMI nie uwzględnia różnych czynników, takich jak skład ciała, poziom aktywności fizycznej czy proporcje mięśni i tkanki tłuszczowej. Dlatego może być on tylko ogólnym wskaźnikiem i nie zawsze dokładnie odzwierciedla stan zdrowia danej osoby. W przypadku osób o dużej masie mięśniowej, np. sportowców, BMI może wskazywać na nadwagę, chociaż w rzeczywistości mają one niski poziom tkanki tłuszczowej. Dlatego nie warto sugerować się tylko tym wskaźnikiem, ma on znaczenie bardziej poglądowe niż realne. Niemniej, jeśli wartość naszego BMI wynosi poniżej 17 lub powyżej 30, powinniśmy skonsultować się z lekarzem. Będzie on w stanie dokonać bardziej szczegółowej oceny, uwzględniając inne czynniki, aby zaproponować odpowiednie działania i plan zdrowego stylu życia.